Đảm Bảo Giá

Đảm Bảo Giá

Đảm Bảo Giá Tốt Nhất

Nếu bạn tìm thấy một sản phẩm được cung cấp bởi một cửa hàng khác có giá bán thấp hơn giá bán của chúng tôi , thì bạn có thể đặt hàng từ chúng tôi với cùng một mức giá với cửa hàng đó. Điều này áp dụng cho tất cả các sản phẩm hiện thị trên website Home Bike Việt Nam !

Thông báo cho chúng tôi qua e-mail về:

  • Tên cũng như trang web của nhà cung cấp sản phẩm đó
  • Liên kết của sản phẩm đó
  • Đoạn chat trao đổi về giá giữa bạn và cửa hàng đó
  • Giá của sản phẩm.

Sau đó chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Điều kiện tiên quyết để sử dụng bảo đảm giá

Đảm bảo giá chỉ có thể được thực thi khi mua hàng, nhưng không được thực thi sau đó. Nó chỉ có thể được sử dụng bởi khách hàng tư nhân. Nhà giao dịch được so sánh phải đến từ Việt Nam , phải được điều hành trên cơ sở thương mại và là một công ty đặt hàng qua internet. Sản phẩm của thương nhân được so sánh phải mới, không bị hư hại và được đóng hộp như mới. Trong trường hợp giảm giá theo khối lượng sản phẩm được so sánh hoặc chiết khấu hoặc tín dụng khác được cung cấp riêng cho khách hàng sẽ không được tính đến. Chỉ những số lượng theo thông lệ trong giao dịch mới có thể được mua. Sản phẩm rõ ràng phải có sẵn ngay trong kho của thương nhân được so sánh vào ngày mà đảm bảo giá được yêu cầu. Tính khả dụng phải được hiển thị trên trang web của nhà giao dịch được so sánh. Tính khả dụng phải được cung cấp cho các biến thể mong muốn cụ thể của bài báo. Điều này có nghĩa là, ví dụ, màu sắc và kích thước cụ thể

 

← Bài trước Bài sau →